שעות אחרונות למגבית • הרבי מויזניץ מתחנן: קחו "אפילו במשהו" בבניין ביהמ"ד

תנו מהלב, הרב מויזניץ מבטיח לכם: "אעתיר ואתפלל לפרנסה ברווח, שנה טובה בלי עגמת נפש כלל". אתמול מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי חידש את הבטחתו כי התורמים והמסייעים לויזניץ יזכו "לשמש בבית המקדש" והוסיף ובירך את התורמים בשנה טובה ומתוקה

מגבית "יתגדל" להשלמת בניין בית ויזניץ תגיע הערב לשיאה, ונכון לשעות הצהריים המגבית הגיעה רק למחצית מהיעד, כ-14 מיליון שקלים, מתוך יעד של 27 מיליון שקלים. בחסידות ויזניץ מעודדים מהתעוררות בשעות האחרונות ומזמינים את כלל עם ישראל לקחת חלק בבניית הבית הגדול והקדוש לה'.

הרבי מויזניץ יצא מגדרו וקרא בימים האחרונים לכל כלל עם ישראל לקחת חלק, אפילו במשהו, במגבית הגדולה "אדיר רצוני שהמשכן הקדוש הזה ייבנה על-ידי כל כלל ישראל כאחד, בנין של אחדות, ואכיר טובה לכל אחד ואחד שיהא חלקו עמדי ואפילו במשהו".

התלהבות אדירה נרשמה בכל שכבות הציבור עם קריאתו של הרבי מויזניץ לכל מי שכבר תרמו בעבר לקמפיין להצטרף שוב למאמץ המשותף להשלמת בניית הבית הגדול והקדוש לה'. "מעומק לבבי פונה אני אליכם שנית, אחינו בית ישראל, בהודי' על העבר שעמדתם לימיני בהקמת המשכן לד', לתורה וליראה ולחינוך הדורות" פותח כ"ק האדמו"ר מויזניץ את מכתבו וקורא לכל אחינו בני ישראל: "לבוא ולסייע בידי בגמר מלאכת הקמתו, בו יתגדל ויתקדש שמו ברבים", כשהבטחתו העמוקה נתונה: ואי"ה אכיר לכם טובה על כך".

אתמול מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי חידש את הבטחתו כי התורמים והמסייעים לויזניץ יזכו "לשמש בבית המקדש" והוסיף ובירך את התורמים בשנה טובה ומתוקה.

הצטרפו עכשיו לרבבות עמך בית ישראל שרוצים להיות חלק מבניין בית המדרש וזכו בשנה טובה ללא טרדות כלל

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו